ผู้ชายหัวล้าน สาเหตุ ประเภท และวิธีการแก้ไข เบื้องต้น

การที่ผู้ชายผมร่วง หรือ ผู้ชายหัวล้าน เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในตัวเองของหลายคน บทความนี้จะตอบคำถามเกี่ยวกับสาเหตุของหัวล้าน ประเภทของหัวล้าน และวิธีการแก้ไข