สัญญาณอันตรายหน้าร้อนที่ไม่ควรมองข้าม

หน้าร้อนปีนี้ ถือว่าร้อนจัดเป็นพิเศษ อุณหภูมิพุ่งสูงหลายพื้นที่ ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง