รู้จัก Situationship หมายถึงอะไร เป็นความสัมพันธ์แบบใด

Situationship คือความสัมพันธ์ที่ไม่มีความชัดเจนหรือป้ายกำกับ, ประกอบไปด้วยความรักและความสนใจทางเพศแต่ขาดความมุ่งมั่นที่ชัดเจน