CrossFit เพิ่งเป็นที่รู้จักในช่วงปี 2000 นี้เอง โดยเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบที่มีการผนวกการออกกำลังกาย 3-4 รูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน

CrossFit คือ การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ เวทเทรนนิง หรือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อประเภทอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน

ประเด็นสำคัญอยู่ที่เป็นการออกกำลังแบบทั่วร่างกาย (full-body workout) ไล่ตั้งแต่การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ, ยกน้ำหนัก, ยิมนาสติก, การออกกำลังกายที่เน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว (core training), เวทเทรนนิง เป็นต้น ซึ่งด้วยรูปแบบการออกกำลังกายเช่นนี้เอง

ทำให้การออกกำลังกายสไตล์ CrossFit จะเป็นการฝึกอวัยวะภายใน ทั้งหัวใจ ปอด ไปจนถึง ความแข็งแรงทนทานของร่างกาย และพละกำลังในการออกกำลังกายเพียงรูปแบบนี้รูปแบบเดียว

อ่านเต็มๆ ขั้นตอนในการฝึก CrossFit