ทรงผมอันเดอร์คัต คือ คือ ทรงผมเปิดข้าง จะตัดผมให้ด้านข้างทั้งสองฝั่งสั้นเตียน ในขณะที่ผมด้านบนจะยาวกว่า

โดยในอดีตการตัดทรงอันเดอร์คัตก็จะแต่เปิดข้างอย่างเดียวยังไม่มีการเล่นระดับใส่เทคนิคอะไรมากมาย แต่ปัจจุบันทรงผมอันเดอร์คัตพัฒนาไปไกลมาก มีการใช้เทคนิคของไกรกรร ปัตตาเลี่ยน เทคนิคการตัดเฉพาะตัวของช่าง

ทรงผมชาย The Classic Undercut + Slick Back

ทรงผมชาย Long Hair Undercut For Men + Bald Fade + Disconnected Beard

ทรงผมชาย Men’s Undercut Fade: Styled Two Ways

ทรงผมชาย Undercut With Beard + Medium Length Hair + Line Up