คำกล่าวที่ว่า “ไส้เลื่อนเกิดจากการไม่ใส่กางเกงใน” เป็นความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ไส้เลื่อน เกิดจากอะไร

ไส้เลื่อน เกิดขึ้นเมื่อมีส่วนหนึ่งของอวัยวะภายในหรือไขมันผ่านออกมาทางจุดอ่อนในผนังหน้าท้องหรือลำไส้ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การยกของหนัก, ความเครียดที่เพิ่มขึ้นในช่องท้อง, อายุที่มากขึ้น, ความอ่อนแอของกล้ามเนื้อในช่วงท้อง, หรือมีปัจจัยทางพันธุกรรม

ไส้เลื่อน เกิดจากการไม่ใส่กางเกงใน จริงไหม

การไม่ใส่กางเกงในไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดไส้เลื่อน ไม่ว่าจะเป็นในผู้ใหญ่หรือเด็ก การสวมใส่กางเกงในไม่มีผลต่อการเกิดไส้เลื่อน เนื่องจากกางเกงในไม่ได้มีโครงสร้างที่แข็งแรงพอที่จะสนับสนุนหรือป้องกันไส้เลื่อนได้ การใส่กางเกงในถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลและการรักษาความสะอาดเท่านั้น

การป้องกันโรคไส้เลื่อน

สำหรับการป้องกันไส้เลื่อน มีการแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการยกของหนักที่อาจทำให้ความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น หรือหากจำเป็นต้องยกของหนักควรใช้วิธีที่ถูกต้องเพื่อลดแรงกดที่อาจเกิดขึ้นกับช่องท้อง นอกจากนี้ การรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไส้เลื่อนได้