การป้องกัน และวิธีรับมือ สำหรับโรคที่มาจากอากาศร้อน ผู้ชายต้องระวังให้มาก

ในช่วงหน้าร้อนที่อากาศร้อนจัด มีโรคหลายอย่างที่ต้องระวัง โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายที่มักจะมีกิจกรรมกลางแจ้งหรือทำงานนอกสถานที่ ซึ่งอาจทำให้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและชื้น