ไส้เลื่อน เกิดจากการไม่ใส่กางเกงใน จริงไหม มีคำตอบ

คำกล่าวที่ว่า "ไส้เลื่อนเกิดจากการไม่ใส่กางเกงใน" เป็นความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รองรับและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ