การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ผ่านการนัด เดทแรก เป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องใช้ความระมัดระวัง ซึ่งการถามคำถามบางประการที่แตะต้องความส่วนตัวหรือแสดงความรู้สึกเกินไปสามารถทำลายบรรยากาศหรือทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกไม่สะดวกได้

คำถามที่ควรหลีกเลี่ยงใน เดทแรก

  1. เคยมีแฟนมาก่อนหรือยัง? – การขุดเรื่องส่วนตัวอาจทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกถูกบุกรุก.
  2. เงินเดือนเท่าไหร่? – คำถามส่วนตัวมากๆ ที่สะท้อนให้เห็นว่าคุณสนใจเรื่องเงิน.
  3. คุณอยากมีลูกกี่คน? – นับว่าเป็นการขยับข้ามไปสู่เรื่องอนาคตก่อนเวลา.
  4. คุณชอบผมหรือเปล่า? – ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกถูกกดดันในการตอบ.
  5. คุณคิดว่าผมหน้าตาดีไหม? – แสดงถึงความไม่มั่นใจในตนเอง.
  6. ทำไมคุณโสดมานานแบบนี้? – คำถามที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกถูกดูถูก.

เพื่อให้เดทแรกมีความราบรื่น ทำให้เป็นเวลาที่สนุกสนานและสร้างความรู้สึกดี ควรพยายามเลือกคำถามที่ไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกถูกบุกรุกหรือเครียด. เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเรียนรู้กันและกันในบรรยากาศที่เป็นกันเองมากที่สุดเท่าที่จะทำได้.